PHP Bytte 1.0 win32 for XAMPP

 
  For øyeblikket XAMPP bruker PHP 5.2.6  
  Hva gjør PHP bytte?
Apachefriends PHP bytte for XAMPP bytter mellom PHP versjon 4 og 5, og (!) tilbake, slik at du kan teste dine skripts både med PHP 4 og PHP 5.

 
  Hvor er det PHP bytter?
PHP Bytter for XAMPP vil pakke en PHP file (XAMPP install katalogen) med det samme "php-switch.php". Du burde bruke denne batch filen for executing:

=> D:\xampp\php-switch.bat <=

 
   
     
  Hva kan være vanskelig?
PHP Bytte vil ikke endre PHP version, når a) the Apache HTTPD kjører eller/og b) ".phpversion" filen i installasjonskatalogen er ledig eller har en feil. I ".phpversion", var skrevet for XAMPP nåværende PHP versjon nr. "4" or "5". Vennligst begynn med "shutdown" av Apache HTTPD OG SÅ start "php-switch.bat".

 
  Etter dette! Hvor er mine (gamle) konfigurasjonsfiler?

For PHP 4:
D:\xampp\php\php4\php4.ini
D:\xampp\php\php4\httpd4.conf

For PHP 5:
D:\xampp\php\php5.ini
D:\xampp\php\httpd5.conf

 
  Hva er det med endringene i konfigurasjonsfilen?

De fungerer! For PHP4 eller PHP5 i
D:\xampp\apache\bin\php.ini
D:\xampp\apache\bin\httpd.conf


.. sikret for PHP4 ...
D:\xampp\php\php4\php4.ini
D:\xampp\php\php4\httpd4.conf

.. sikret for PHP5 ...
D:\xampp\php\php5.ini
D:\xampp\php\httpd5.conf

Og disse filene går tilbake med PHP byttet!!

 
  Min PHP fungerer bra OG jeg vil IKKE "BYTTE" !!!
Supert! Bare glem dette her ... ;-)
 
 


© ApacheFriends 2002-2006