ADOdb - Annen DB access (PHP)

ADOdb står for Active Data Objects Data Base. For øyeblikket har støtte for MySQL, PostgreSQL, Interbase, Firebird, Informix, Oracle, MS SQL 7, Foxpro, Access, ADO, Sybase, FrontBase, DB2, SAP DB, SQLite og generisk ODBC. Sybase, Informix, FrontBase and PostgreSQL drivers er støttespillere. Du vil finne den her \(mini)xampp\php\pear\adodb.

Eksempel:

  Database server (MySQL, Oracle ..?)   Database server Host (name or IP)
   
       
  Username   Passord
   
       
  Databasen som er forøyeblikket tilgjengelig på serveren   Valgt tabell i database
   
       
     

 

 

Kildekoden